Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №302 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Методичні рекомендації

2023 - 2024 навчальний рік

Діяльність закладів дошкільної освіти України (далі — ЗДО) у 2023/2024 навчальному році продовжується в умовах воєнного стану.

Основними нормативними документами, які визначають особливості організації освітнього процесу, життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти та професійної діяльності педагогів є:

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон України «Про охорону дитинства»;

• Положення про ЗДО;

• Санітарний регламент ДНЗ.

 

Пріоритетні напрями діяльності ЗДО в 2023/2024 навчальному році:

1. Організація та підтримка безпечного освітнього простору.

2. Організації освітнього процесу у різних форматах і подолання освітніх втрат.

3. Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами.

4. Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей.

5. Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів ЗДО.

6. Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників

. 7. Організація харчування в ЗДО

 

 

 

Шляхи реалізації завдань:

Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

Орієнтовне перспективно-календарне тематичне планування.

Організація розвивального середовища.

Інтеграція різних видів діяльності.

Використання освітніх технологій.

Співпраця з родинами вихованців.

 

Основні завдання ЗДО:

задовольняти потреби громадян в здобутті дітьми дошкільної освіти; створювати сприятливі умови для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку; здійснювати кваліфіковану допомогу в корекції мовленнєвих вад та психічних розладів дошкільників; формувати здоровий спосіб життя (фізичний, психічний, духовний, соціальний); розвивати творчі здібності та інтереси дітей.

 

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2022/2023 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив визначає такі

пріоритетні завдання на 2023– 2024 навчальний рік:

1. Посилити роботу з формування основ національної свідомості дошкільника шляхом розширення знань про Україну, її історію, культуру, природні багатства.

2. Продовжувати роботу по охороні життя, зміцненню здоров'я, фізичного розвитку дошкільника, створюючи емоційно-позитивний мікроклімат між усіма учасниками освітньо-виховного процесу, забезпечуючи належний медико-педагогічний контроль за фізкультурно-оздоровчими заходами.

3. Удосконалити організацію освітньої діяльності з дошкільниками, використовуючи мультисенсорний підхід через включення різних каналів сприйняття: «БАЧУ», «ЧУЮ», «ВІДЧУВАЮ», «ГРАЮ», «ТВОРЮ».

4. Поглибити роботу з формування художньо-естетичної компетентності дошкільників, впровадження сучасних технологій художньо-продуктивного циклу, активізацію творчого потенціалу педагогів та батьків, об’єднаних загальним спрямуванням по залученню дітей до образотворчого мистецтва.