Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №302 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Аналітична довідка

за результатами діагностичного обстеження дітей дошкільного віку (за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти) Відповідно до завдань річного плану роботи за 2022/2023 н.р.,

З вересня по травень вивчався стан організації освітньої роботи онлайн з дошкільниками, результативність освітнього процесу у закладі.

Наслідки вивчення освітнього процесу свідчать про те, що освітня робота впродовж 2022/2023 навчального року ведеться на належному рівні та направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;  програми «Дитина», забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. З метою забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості у закладі функціонує 8 груп, де виховується 158 дітей від 3 р. до 7-ми років.

Групи укомплектовані за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі. Заслуговує на увагу, що вихователі закладу творчо проводять різні типи та види занять: інтегровані, комплексні, комбіновані, ігрові, підгрупові, індивідуальні, фронтальні. Освітній процес у закладі будується згідно з віковими та індивідуальними особливостями дітей, педагоги намагаються спрямувати педагогічний процес на всебічний розвиток дитини, під час організації будь–якого педагогічного впливу на дошкільників спираються на індивідуальний розвиток кожної дитини.

МОНІТОРИНГ сформованості компетентностей у дітей дошкільного віку за освітніми напрямами у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2022 – 2023 н. р.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

1.Вважати організацію освітньої роботи на належному рівні.

2.Вихователю – методисту  – підготувати для вихователів консультації з актуальними темами.

3.Вихователям з вересня по грудень 2023 року:

Поповнити картотеку ігор за освітніми напрямам Базового компоненту дошкільної освіти.

Дотримуватись структури та методики проведення занять з усіх розділів програми.

Оновити та поповнити до травня 2024 р. атрибутами куточок сюжетно-рольових ігор .

Продовжити роботу щодо формування у дітей стійкого інтересу до різних видів рухової діяльності, з метою досягнення позитивних результатів у здоров’язбереженні дітей.

Варіативно застосовувати ефективні профілактичні інноваційні оздоровчі технології: елементи художньої гімнастики, пальчикової гімнастики, дихальної та звукової гімнастики, психогімнастику.

Під час занять з образотворчої діяльності продовжувати формувати в дітей навички зображувальної діяльності. Особливу увагу звернути на виховання культури праці. Чітко стежити за виконанням мети й послідовності трудових процесів, ураховуючи фактор часу в роботі. Прослуховувати з дітьми класичні музичні твори, переглядати репродукції картин, з метою формування ціннісного ставлення до природи. Продовжувати вчити дітей старшого дошкільного віку графічно зображати речення, визначати кількість речень у тексті, самостійно описувати предмети, речення складають переважно прості (з 3-4 слів), збагачувати активний словник дітей. Вихователям групи старшого дошкільного віку не обмежувати активності дітей на заняттях, даючи можливість кожній дитині обдумати відповідь, довести її до логічного завершення, передбачити варіативність. Уникати трафаретних відповідей.

Планувати та проводити групову та індивідуальну роботу онлайн зі звукової культури мовлення. Здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.

4.Музичному керівнику –  Продовжити роботу щодо створення умов для культурно-формувального простору та розвивального музично-естетичного і предметного середовища в закладі.

Планувати та використовувати музичні інструменти у роботі з дітьми на заняттях онлайн.