ВУЗ ШАГ
 
ДНЗ "Рябинка"
 
КЗО ДНЗ №302

Річний звіт про діяльність закладу

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 302 КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ З РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

У 2018-20219НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р.      № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178, листа Міністерства освіти і науки України про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю від 20 квітня 2005р. № 1/9-189, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Дошкільний заклад знаходиться у типовому приміщенні. Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 134 місць, станом на 1 червня 2018 року дитячий садок відвідували 197 дітей. Кількість груп – 8:

2 групи для дітей раннього віку, 1 група для дітей молодшого дошкільного віку, 2 група для дітей середнього дошкільного віку, 1 група для дітей старшого дошкільного віку, 1 група для дітей з порушеннями мови (логопедична), 1 група для дітей з порушеннями психічного розвитку (ППР). Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації в дошкільні начальні заклади на сайті Дніпровської міської ради. Батьки обов'язково надають заяву, ксерокопію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров'я дитини.

Упродовж 2018/2019 навчального року колектив дошкільного навчального закладу працював творчо та відповідально. Орієнтуючись на основні Державні документи, стандартні та пріоритетні напрямки дошкільного виховання, педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на рішення таких завдань:

 

1.Продовжувати впроваджувати освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти для виховання гармонійно-розвиненої особистості в умовах дошкільного закладу.

 

2. Продовжувати впроваджувати проектні технології у освітній проце, як запоруки творчої співпраці між дітьми, педагогами та батьками.

 

3.Створювати сприятливі умови для формування моральної свідомості, духовності дитини в процесі освітньої роботи.

 

4.Формувати логіко-математичну компетентність дошкільників.

 

Вирішення поставлених задач в дошкільному закладі здійснювалось через систему навчально-методичної роботи з педагогами та батьками. Навчально-виховна робота з дітьми проводилась на основі діагностики та педагогічного аналізу.

Організація освітнього процессу у закладі в минулому навчальному році відбувалася відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно - методичних рекомендацій МОН України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах» й спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. Освітня робота з дітьми велася за базовою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років  «Дитина».

Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

В минулому році проведені 4 педагогічні ради:

 • Тематична педагогічна рада:

« Формування духовних і морально-етичних цінностей дітей дошкільного віку (освітня лінія «Особистість дитини), соціально-моральний розвиток».

 • Проблемна педагогічна рада :

«Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Лінія розвитку - пізнавальна».

 •          Підсумкова педагогічна рада:

«Підсумки роботи педагогічного колективу по виконанню завдань річного плану».

 •        Настановча педрада:

    «Стратегічні напрямки  роботи  педколективу для гармонійно розвиненої особистості».

 

  Протягом навчального року результативно та з високим рівнем зацікавленості були проведені педагогічні години та консультації для вихователів за темами: Консультація для молодих педагогів на тему: «На допомогу вихователю»

«Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві»

«Все починається з добра»

«Засоби та форми роботи щодо формування мовленнєвої компетенції з  дітьми раннього віку»

«Про інтерактивні методи навчання як засіб формування навичок мовленнєвої взаємодії старших дошкільників»

«Про використання коректурних таблиць та  асоціативних карток для стимулювання мовленнєвої активності дошкільників»

«Про різні форми художньо-мовленнєвої діяльності як засобу розвитку мовлення дошкільників»

«Про розвиток мовлення засобами художньої літератури»

«Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»

«Як сприяти взаємовихованню: вихователі – дитина – батьки?»

Роль ДНЗ і сім'ї у реалізації законодавчих актів щодо захисту прав дитини»

«Книга в житті дитини»                

«Про організацію роботи з батьками в групах раннього віку»

«Про принципи організації роботи з батьками  щодо патріотичного виховання дошкільників»

«Про забезпечення наступності в реалізації завдань духовного і патріотичного виховання між дошкільним закладом і родиною»

«Про дієвість роботи батьківських комітетів у групах дітей старшого дошкільного віку»

«Увага - обдарована дитина»

«Хай вогник творчості яскраво сяє»

Колоквіум «Питання – відповідь. Обговорення програми «Дитина»;

Семінар-практикум «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»

Круглий стіл  «Дихальні тренінги по методиці М.Л.Лазарева. Рефлексія»

Семінар для помічників вихователя «Роль помічників вихователя в створенні позитивного мікроклімату в групі». Тест «Стан вашої нервової системи».

Проблемний семінар: «Розвиваємо духовний потенціал особистості дошкільника»

Семінар-практикум: «Шляхи оптимізації мовленнєвої роботи з дошкільниками»Колективний перегляд занять «Мовленнєві родзинки для кожної дитинки»

Ділова гра «Розвиток мовлення дітей – словникова мозаїка»

Консультація – відео «Заняття доктора пед. наук та професора Н. Гавриш з навчально-методичним посібником «Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів».

Тренінг «Полюби себе таким, який ти є»

Методична година «Організація занятій в ДНЗ. Типи занять» (школа молодого спеціаліста)

Круглий стіл «Роль ДНЗ і сім'ї у реалізації законодавчих актів щодо захисту прав дитини»

Воркшоп «Ігри і вправи на основі тілесного контакту»

Майстер-клас з елементами тренінга «Полюби себе»

Теоретико-практичний семінар: «Сучасні форми співпраці з батьками»

Тренінг «Я і люди»

Відверта розмова – практикум:  «Мистецтво  дарувати подарунки та виготовляти їх власними руками»

Круглий стіл «Я+ТИ=МИ» (взаємодія педагогів між собою)

Майстер-клас «Надання першої долікарської допомоги»

Семінар-практикум "Працюємо з батьками в єдиному просторі"

Провести колективний перегляд  підсумкових інтегрованих занять «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Тренінг «Мої сильні сторони»

Ділова гра «Народна казка як засіб морального виховання дошкільників»

Психологічна вітальня для педагогів «Полотно Щастя» до Дня Матері

Тьюторіал «Аукціон педагогічниї ідей. Літня картотека»

Круглий стіл«Обговорення виконання планів самоосвіти, обмін думками про педагогічні проблеми»

Педагогічна година: «Система загартування дітей влітку»;

Педагогічна година: «Ростемо, граємось, навчаємось»;

Педагогічна година: «Створення умов для полегшення адаптації дітей».

 

    Педагоги обмінювалися досвідом під час взаємних відвідувань різних форм організації дітей, а також колективних переглядів занять протягом навчального року всіх вікових груп. Підсумкові заняття із запрошенням батьків ДНЗ, а також батьків дітей, які не охоплені дошкільною освітою, проводились тричі на рік.

 

Вивчення рівня засвоєння дітьми різних вікових груп знань відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли майже всі педагогічні працівники.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж минулого  навчального  року, обговорювалися на батьківських зборах:

загальні батьківські збори:

 • «Пріорітетні  напрямки  роботи ДНЗ №302 на 2018-2019н.р.» (вересень),
 • «Забезпечення єдиних стартових можливостей вступу до школи. Звіт роботи за рік» (травень),
 • «Звіт роботи колективу ДНЗ» (червень);

групові батьківські збори:

 • «Організація освітнього процесу в групах»,
 • «Звіт про результати навчально-виховної роботи. Літнє оздоровлення».

Питання покращення життя дітей в ДНЗ ставились на виробничих нарадах:

 • «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (вересень),
 • «Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей» (грудень),
 • Співпраця педагогів та технічного персоналу в організації навчально-виховної роботи в ДНЗ» (лютий),
 • «Підготовка до літнього оздоровчого періоду» (травень).

 

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпеченні неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально-культурного рівня; на впровадження нових підходів до атестаційної оцінки рівня професійної діяльності педагогів з безумовним дотриманням нормативно-правових  засад атестаційного процесу, основного принципу атестаційної політики на створенні чіткого алгоритму структури атестаційного періоду, окресленні змісту діяльності кожного члена атестаційної комісії, виділенні критеріїв, показників ефективності  та наданні можливості оптимальної самореалізації  творчої особистості.

Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У методичному кабінеті оформлений інформаційний стенд, у якому розміщено нормативно-правову базу щодо проведення атестації, копії наказів з питань атестації, графіки атестації та відкритих заходів.

Ефективному проведенню атестації передувала роз’яснювальна робота з глибоким вивченням нормативних документів на нарадах при завідувачі, педагогічних годинах.

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

На високому рівні проведено Тижні педагогічної майстерності, які згідно результатів опитування та анкетування педагогів, залишаються найбільш ефективною формою роботи з вивчення діяльності педагогів, які атестуються.

У минулому навчальному році  проатестовані   педагоги і встановлено відповідні кваліфікаційні категорії:

1. Бабенко Т.В., керівнику гуртка, відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду.

2. Тандура А.І., вихователь, відповідає раніше присвоєному 10 тарифному розряду.

3. Бондар Н.М., вихователь, відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду.

4. Заозірна М.О., вихователь, відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду.

У забезпеченні неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою поліпшення педагогічної майстерності у 2019 році були сплановані та організовані курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

У 2020 році курси пройдуть: Зеніна А.М. - вихователь, Сидорова Л.І. - вихователь, Закрижевська І.П. – вчитель-логопед, Пушкар С.І. – вихователь-методист.

План курсової перепідготовки виконано.

Упродовж  2018 -2019  навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу над обласною науково-методичною проблемою : «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства»

(5 етап),  при тісній взаємодії з сім’єю, працював над формуванням навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми і дорослими людьми через розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь, продовжив роботу щодо формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку, організацію умов для збереження психофізичного здоров’я дошкільників, у тому числі з особливими потребами, через впровадження здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій,впроваджував проектні технології у навчально-виховний процес як запоруки творчої співпраці між дітьми та педагогом.

В 201-2019 навчальному році робота всіх педагогів, фахівців була спрямована також на продовження послідовної орієнтації освiтньо-виховного процесу на повноцінний розвиток у дошкільнят загальнолюдських здібностей — комунікативних, інтелектуальних та художніх, на створення умов для індивідуального творчого застосування їх у різних сферах життєдіяльності дитини. 3 цією метою протягом року відбувалося вивчення особистості дитини, рівня її адаптованості, творчих можливостей, дитячих бажань та потреб. Ці заходи, побудовані на iгровiй дiагностицi, спостереженнях, спiвбесiдах з дітьми та їx батьками дозволили робити аналіз, впливати на темп i зміст освiтнього процесу.

Педагоги дошкільного навчального закладу в різних видах діяльності намагалися стимулювати дитячу уяву, фантазію, творчість та навчали користуватися своїми знаннями та уміннями в повсякденному житті в різних ситуаціях. У порівнянні з минулим роком помітно поступове зростання педагогічної майстерності всіх педагогів.

У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей. Треба відмітити планомірну роботу всього колективу з цього питання.

В листопаді 2018 року та в квітні 2019 року згідно річного плану проведені «Тижні безпеки життєдіяльності дитини». В методичному кабінеті накопичений досвід роботи з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності в достатньому обсязі. Дуже вдало з цього приводу проведена розвага на тему «Безпечне-небезпечне»  за участю всіх дітей ДНЗ. Музичні керівники Чекердес М.В., Хіміч О.А. та всі вихователі проявили свою творчість при проведенні цього заходу, а у підготовці приймали участь майже всі працівники ДНЗ та батьки вихованців. Двічі на рік дуже вдало проведені «Тижні безпеки дорожнього руху».

Діти дошкільного навчального закладу і морально, і фізично, і психічно готові до навчання у школі, про це свідчать зрізи знань дітей, підсумкові заняття, тестування, діагностування.

З метою всебічного розвитку малюків та розкриття їх творчих здібностей та обдарованості у минулому навчальному році в дошкільному закладі працювали гуртки: хореографічний  і  гурток англійської мови «Englishforchildren».

На кінець 2018-2019 навчального року було охоплено гуртковою роботою 114 дітей, що становить 60% від загальної кількості дітей дошкільного віку.Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. У розкладі занять уникається дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.Виконуючи завдання Держави щодо розвитку та покращення якості освіти, системного підходу до процесу розвитку дитини, її підготовленості до життя, формування творчої спрямованостi дитячої особистостi та її духовної культури, колектив ДНЗ намагається i надалi продовжувати розпочату роботу i працювати над підвищенням рівня освітньо-виховної роботи, формуванням інноваційної культури педагогів, удосконаленням методичної служби в справі допомоги вихователям в здійсненні поставлених завдань.

В дошкільному навчальному закладі створені необхідні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, завжди лунає атмосфера довіри, взаємоповаги, творчості, як між працівниками дошкільного закладу, так і у взаємовідношеннях з батьками та дітьми.

Діти йдуть в дитячий садок охоче, із задоволенням, тому що до них завжди доброзичливе ставлення з боку всіх працівників дошкільного закладу.

Заслуговує уваги те, що в дошкільному навчальному закладі створений надійний, здоровий, творчий колектив, а це дуже важливий момент. Поряд з досвідченими педагогами працюють молоді.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах.

Сестра медична  старша  здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

У закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений колективний договір. Забов¢язання адміністрації, передбачені колективним договором, виконуються. Адміністрація закладу організувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки. В покращенні матеріально-технічної бази перші і головні помічники – це батьки наших вихованців.

Цього навчального року було отримано благодійну (добровільну) допомогу від батьків щодо покращення та укріплення матеріально-технічної бази груп та ДНЗ: закінчено капітальний ремонт центрального  входу, завдяки батькам придбано: теплові  панелі-3шт.,дитячі ліжка,дитячі  шафи,лампи розжарювання та лампи рефлекторні, миючи та пральні засоби на харчоблок, пральню, побутові приміщення закладу, миючи засоби та продукція «Лізофарм Медікал», костюми для свят, тканина та фурнітура для оформлення зали до свят, спецодяг для помічників вихователів 6 груп – 12шт.,канцтовари, медичні журнали, методична література, підписка періодичних видань, чорнила Epson, чорнила COLOR WAY, профілактика та установка адсорбера на МФУ Epson, ремонт прінтера, кран та шланг для подання води на харчоблок, фарба емаль ПФ-115 К – різнокольорова, подовжувач на ялинку та прикраси, метрологічна повірка манометрів, повірка вогнегасників, прання килимового покриття, замки, метизи; охорона, інтернет (щомісяця) та інше.

Одним з основних завдань, яке колектив поставив перед собою на наступний рік, є розширення участі родини у діяльності дошкільного закладу, розвиток творчих здібностей дитини, підготовка її до школи, як всебічно розвиненої особистості.

Кожен навчальний рік в дошкільному навчальному закладі проводиться косметичний ремонт всіх приміщень (групові кімнати, харчоблок, сходи). В цілому усі приміщення у задовільному стані.

Систематично проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. Вони доводяться до естетичного вигляду: придбано 1-дит.будиночок,обладнання ремонтується, фарбується та доповнюється, висаджені дерева, кущі та квіти, посіяно траву, пофарбовано все ігрове та спортивне  обладнання.

Батьки нам завжди допомагають, приймають активну участь у Днях довкілля, озелененні території.

Під постійним контролем знаходяться діти-сироти, діти учасників АТО, діти - чорнобильці, ці діти забезпечені пільговим харчуванням  в дошкільному закладі.

Ми завжди раді бачити батьків в дитячому садочку, запрошуємо їх на дні відчинених дверей, свята, колективні перегляди, на засідання батьківського комітету  та  загальні  батьківські  збори, вирішуємо разом всі необхідні питання, активно співпрацюємо.

Діяльність закладу відбувається у сформованому, збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації, забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу, можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надаються якісні освітні послуги, піклуються про кожну  дитину.

 

Завідувач ДНЗ№ 302                                               О.О.Фоміна